BCS

Dokumenty i umowy-najważniejsze aspekty

Przekazanie pełnej oferta z draftem umów i szkicami projektu (możliwość zwrotu 14 dni bez podania przyczyny):

 • zaliczka w wysokości 700 zł
 • przekazanie niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy z harmonogramem i płatnościami w formie pdf- do 14 dni na zapoznanie się z dokumentacją i podjęciem ostatecznej decyzji o budowie i terminach.
 • Przed  14 dniem, ale po podjęciu pisemnej decyzji o budowie dajemy (wymagamy jedynie wstępny planowany adresu przyszłej budowy, który można dowolnie zmieniać), dajemy do 180 dni na zapoznanie się z dokumentacją i podjęciem ostatecznej decyzji o budowie i terminach, ale zwrot zaliczki uzależniamy od niemożliwości prawnej wykonania zlecenia (jakaś pisemna administracyjno-urzędowo-bankowa odmowa) . Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu zwrotu czy przedłużenia zwrotu, np. czas na zakup działki lub uzyskanie niezbędnej dokumentacji. 
 • możliwość wstępnej rezerwacji terminu

 

Umowa przedwstępna:

 • wymagana ostateczna lokalizacja działki
 • zaliczka 2100 zł (dopłata 1400 zł do poprzedniej zaliczki)
 • przekazanie projektu w formie papierowej
 • przekazanie niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy w formie papierowej
 • zobowiązanie stron do terminów

Gwarancja

 • 2 lata

 

Zgody marketingowe

 

 • Wszelkie poniższe zgody nie naruszają Państwa danych osobowych czy wizerunku osoby w środkach masowego przekazu.

 

 • Zgoda nie zezwala na podawanie, w środkach masowego przekazu, wrażliwych danych jak: nazwisko, numer telefonu, adresu budowy.

 

 • Zgoda na podawanie jedynie ogólnych informacji w przekazie internetowym tj. imię, wizerunek budynku i okolice budowy. Oto następujący przykład opisu ,,Dom Państwa Jacka i Małgosi nieopodal Błonia".

 

 • Zgoda na wykorzystywanie wizerunku budynku, w czasie budowy, po oddaniu kluczy, po zakończeniu zagospodarowania działki.

 

 • Zgoda na udostępnienie, tylko za uprzednim ustaleniem z Państwem, na zaprezentowanie zamieszkałego budynku innym przyszłym potencjalnym klientom BCS.  Dotyczy to maksymalnie 7 wybranych dni, każde spotkanie tylko do 30 minut, w przeciągu obowiązywania gwarancji.

 

Dziękujemy za zrozumienie.   

 

 

Umowa zasadnicza (minimum 90 dni przed realizacją z pozwoleniem na budowę lub złożonym wnioskiem do starostwa)

 • zaliczka w wysokości 20 000 zł
 • dokładny harmonogram prac z terminami
 • płatności za wykonane prace po zakończeniu każdego etapu w wysokościach 30 000 - 45 000 zł

 

510 810 150
Bezpłatna wycena